Trường tiểu học Tăng Tiến chủ động nghiên cứu sách giáo khoa mới trong mùa dịch Covid-19

Thực hiện theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Giang, Phòng GD &DDT huyện, trường tiểu học Tăng Tiến chủ động phòng chống dịch Covid -19 và nghiên cứu sách giáo khoa mới. 

Dưới đây là một số hình ảnh giáo viên các môn nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mới: 

 

Bài viết liên quan