Bóng đá cụm

Ngày 17/12 diễn ra giải bóng đá Học sinh Tiểu học cụm 3 gồm 4 đội thi đấu.

Trận

Đội thi đấu

Trọng tài chính

Trọng tài biên

1

Hoàng Ninh – Nếnh (s1)

Thân Vĩnh Quý

Ng Văn Dương

2

Hồng Thái – Tăng Tiến (s2)

Ng Đình Phương

Bùi Thế Hoài

3

Hoàng Ninh – Hồng Thái (s1)

Dg Ngô Cường

Ng Đình Phương

4

Nếnh – Tăng Tiến (s2)

Bùi Thế Hoài

Thân Vĩnh Quý

5

TH Nếnh- Hồng Thái (s1)

Dg Ngô Cường

Bùi Thế Hoài

6

TH Hoàng Ninh- Tăng Tiến (s2)

Bùi Thế Hoài

Ng Văn Dương

Bài viết liên quan