Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến" tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Quyết định 846/QD-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành về thể lệ cuộc thi. Trường tiểu học Tăng Tiến đã tích cực tham gia cuộc thi và vận động các bậc phụ huynh học sinh tham gia cuộc thi.

Đến hết ngày 15/10/2020 có 42/42 cán bộ giáo viên tham gia thi với tổng lượt thi của các cán bộ giáo viên: 

Số lượng tài khoản các bậc phụ huynh đã tạo là: 4431 tài khoản với 4888 lượt thi.

Dưới đây là bài dự thi với thành tích cao của trường tiểu học Tăng Tiến

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phương

Bài viết liên quan