BÀI DỰ THI "NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN" - CỦA CÔ NGUYỄN THỊ NGA

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Bác luôn dày công chăm lo giáo dục thanh niên trở thành những con người mới của xã hội, Bác đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.”

Giáo viên: Nguyễn Thị Nga
Đơn vị: trường Tiểu học Tăng Tiến
Chủ đề: Sức mạnh của tuổi trẻ
Lời bình: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Bác luôn dày công chăm lo giáo dục thanh niên trở thành những con người mới của xã hội, Bác đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.”
Là một đoàn viên trẻ của trường Tiểu học Tăng Tiến, bản thân tôi luôn nhận thức được trách nhiệm, việc làm của mình sao cho xứng đáng là đội ngũ tiên phong. Tôi nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, thi đua, đoàn kết, quyết tâm vì sự vững mạnh của đoàn thanh niên trường tiểu học Tăng Tiến, vì sự phát triển của ngành giáo dục huyện nhà.
Các bạn ạ, chúng ta hãy cùng lan tỏa sức mạnh của tuổi trẻ, của lòng nhiệt huyết để mỗi chúng ta trở thành một đoàn viên gương mẫu nhé!

 

 

 

Bài viết liên quan