Tham gia tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn

Thực hiện công văn của UBND xã Tăng Tiến V/v tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đối với các trường học toàn bộ các thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 4, 5 tham gia tổng vệ sinh tại cơ sở.

       Đúng 7 giờ 00 phút ngày 17/5/2020 ( Chủ nhật) toàn bộ các đồng chí GV và các em học sinh mang dụng cụ lao động có mặt tại trường để thực hiện ngày chủ nhật xanh. Sau thời gian lao động cảnh quan trong trường học và xung quanh đã được dọn sạch sẽ.

       Dưới đây là một số hình ảnh lao động của cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh: 

 

Bài viết liên quan