PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA - SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Giờ sinh hoạt dưới cờ lồng ghép chương trình tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa của trường tiểu học Tăng Tiến

 

Trường tiểu học Tăng Tiến tích cực tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa tới các em học sinh cũng như tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

    Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa.

 

Bài viết liên quan