Lựa chọn SGK lớp 1

Hôm nay ngày 24/4, trường tiểu học Tăng Tiến tổ chức họp lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy trình.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phương.

Bài viết liên quan