Các hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tháng 12 của Liên Đội trường tiểu học Tăng Tiến!

Thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đoàn  Việt Yên,Liên đội trường tiểu học Tăng Tiến đã tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm tuc nề nếp học đường, giữ kỉ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử, phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi....

       Ngày 01/9/20199, BCH Đoàn Việt Yên ban hành  Chương trình số 01 /CTr/HĐTN về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020.

      Thực hiện sự chỉ đạo của BCH Đoàn  Việt Yên,Liên đội trường tiểu học Tăng Tiến đã tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm tuc nề nếp học đường, giữ kỉ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử, phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của  các CLB, đội nhóm học tạo, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị ngoại  ngữ và kiến thức xã hội.

       Nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, tập trung vào các kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Tiến tục nâng cao chất lượng và triển khai các mô hình giáo dục cá kỹ năng hiệu quả như: " Trải nghiệm quân ngũ, Một ngày làm chiến sỹ..." . Tiếp tục trieeurn khai hiệu quả và ứng dựng mô hình : Vũ khúc sân trường", " Vũ khúc 1000 đồng". Tổ chức các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi... 

       Dưới đây là một số hình ảnh của Liên đội trường tiểu học Tăng Tiến: 

 Hình ảnh: Trải nghiệm quân ngũ.

  Hình ảnh: Trải nghiệm quân ngũ.

Hình ảnh: Hướng dẫn gấp chăn.

Hình ảnh: Chương trình tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường.  

Hình ảnh: Chương trình tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường.  

Hình ảnh: Chương trình tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường. 

 

 Hình ảnh: Múa võ cổ truyền.

  Hình ảnh: Múa võ cổ truyền.

 Hình ảnh: Múa võ cổ truyền. 

   Hình ảnh: Chương trình tuyên truyền phòng chổng rác thải nhựa.

  Hình ảnh: Chương trình tuyên truyền phòng chổng rác thải nhựa.

 Hình ảnh: Ngôi nhà 100 đồng - tuyên truyền phòng chổng rác thải nhựa.

 Hình ảnh: Hướng dẫn rửa tay đúng cách.

Hình ảnh: Sinh hoạt dưới cờ - Giáo viên và học sinh cùng đọc sách       

 

  Một số hoạt động trải nghiệm: 

 Hình ảnh: Tham quan khu vực diễn tập phòng thủ của tỉnh Bắc Giang tại Vân Trung.

 Hình ảnh: Tham quan khu vực diễn tập phòng thủ của tỉnh Bắc Giang tại Vân Trung.

Hình ảnh : Giáo viên và học sinh tham gia lao động trồng cây xanh. 

Hình ảnh : Giáo viên và học sinh tham gia lao động trồng cây xanh. 

Nguồn: Liên đội trường TH Tăng Tiến.

Bài viết liên quan