Các đoàn viên chi đoàn tham gia ngày CHỦ NHẬT XANH tại địa phương

Các đoàn viên thanh niên trong nhà trường tham gia hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên tháng 01/2021

Ngày 24/1/2021, Các đoàn viên thanh niên trong nhà trường cùng tham gia chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Thiết thực Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2121).

Với nội dung như sau:

Tham gia hoạt động công trình thanh niên cấp Huyện "Nạo vét kênh mương nổi tại khu vực thôn Bẩy" 

Tham gia thực hiện dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sỹ, 

Tham gia vệ sinh môi trường khu trung tâm xã.

Dưới đây là một số hình ảnh: 

Hình ảnh: Các bạn Đoàn viên tham gia ngày CHỦ NHẬT XANH.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phương

Bài viết liên quan