Thông tin chi tiết:
Thân Đức Vịnh
Họ và tên Thân Đức Vịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Điện thoại 0912118829
Email Thanducvinh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách